Τηλέφωνα: +30 2892031397, +30 2892024940 | Fax: +30 2892031535
Βρίσκεστε στο:

Φυσικά Μάρμαρα

Το μάρμαρο είναι ένα μονόμεικτο πέτρωμα, αποτελούμενο μόνο από ασβεστίτη, προϊόν ανακρυστάλλωσης ασβεστολίθων. Οι διαφορετικές ποικιλίες είναι προϊόντα ιζηματογένεσης του ασβεστίτη και διαφέρουν μεταξύ ως προς το χρώμα και τη σύσταση.
75 Εικόνες, Σελίδα 1 από 7